• Profil škôlky

    •  

     Milí rodičia !

     Materská škola pomáha rodine v jej starostlivosti o dieťa. Detstvo je krátky čas a preto záleží na kvalite každého roka. Našou každodennou snahou je, aby sme vytvárali podmienky pre úspešné vzdelávanie a citlivú výchovu detí.

     Z toho sa odvíjajú aj priority školy vo výchovno-vzdelávacej oblasti: rozvíjať indoviduálne vlohy, schopnosti a možnosti dieťaťa, rešpektujúc jeho individuálne osobitosti, podporovať záujem dieťaťa o svet a jeho dianie, podnecovať zvedavosť a kraetivitu. Predpokladom je preto dobrá spolupráca medzi učiteľom, dieťaťom a rodičom. Práve vďaka tomu sa v našej škole vyprofiloval kolektív cieľavedome, systematicky a tvorivo pracujúcich pedagógov.

     Majme na pamäti slová J.A. Komenského: ,, Učiť možno slovami, vychovávať príkladom. "

      

     Eva Dzugasová

     zástupkyňa materskej školy

  • Kontakty

   • Materská škola Bijacovce
   • email@gmail.com
   • 053 4599 170
   • Bijacovce 5 053 06 Bijacovce
 • Fotogaléria

  • Návšteva hasičov 2018
  • Beseda s poľovníkom 2018
  • Plavecký 2018
  • Karneval 2018
  • Lyžiarsky 2018
  • Nové hračky - Vianoce 2017
  • Mikuláš 2017
  • Rozlúčka s predškolákmi 2017
  • Školský výlet 2017
  • Plavecký 2017
  • Karneval 2017
  • Rozlúčka s predškolákmi 2016